Ware liefde is een oefening van het hart. Elke dag kun je er voor kiezen jouw relatie met jouw partner en de relatie die je met jezelf hebt te laten bloeien. Net als een prachtige plant, moet je de liefde verzorgen met de juiste ingrediënten om deze te laten bloeien.

Ware liefde bestaat uit meerdere elementen. Het is de ander echt zien, liefdevol communiceren, het is de ander begrijpen, het beste met de ander voorhebben. Het is ook samen lachen en samen huilen. Het is aanwezig zijn.

Minduflness kan je hierbij ondersteunen. Mindfulness leert je aanwezig te zijn en in contact te zijn met wat er is. Met jezelf, met de ander en met alles om je heen.

Mindfulness kan je overal doen. Je hoeft er niet perse voor op een matje te zitten. Het is ook niet moeilijk. Een keer bewust inademen en uitademen is al een vorm van mindfulness bijvoorbeeld.

Het leven is zo kostbaar. Je kunt zoveel meemaken en zien. Echt zien, niet alleen kijken. Echt aanraken, niet alleen voelen.